Entertainment & Humor

Introducere retezat

Description
Introducere retezat
Published
of 7
0
Published
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
  Introducere   Scopul  acestui chestionar este de a intelege felul in care a crescut sau a scazut numarul de turisti din Parcul National Retezat. Metodologie: Chestionarul a inceput cu intrebari generale ca de exemplu: in ce categorie de turisti va incadrati, care este motivul pentru care ati ales aceasta destinatie, principalele obiective turistice ale parcului etc. In finalul chestionarului cateva intrebari demografice ca de exemplu: varsta,sex, ocupatii. Chestionarul conține 16 întrebari. Dintre acestea 3 intrebari de tip deschis, iar restul de tip inchis cu o singura varianta de raspuns. Aplicarea acestui chestionar a fost realizată turistilor intalniti in Parcul Retezat, dar si online. Chestionarul a fost aplicat in total la 50 de persoane, de la care am obtinut diferite raspunsuri.  Prezentarea rezultatelor Mai jos vă vom prezenta interpretarea raspunsurilor si concluziile la care am ajuns dupa finalizarea acestora. Prima întrebare a chestionarului este ”In ce categorie de turisti va incadrati?” După intrepretarea datelor am aflat ca un procent de 58% din respondenti sunt din afara judetului Hunedoara, 26% sunt turisti din judetul Hunedoara, iar in procent de 16% turisti straini. 58%26%16% Categorii de turiști Turiști din afara JudețuluiTuriști din Județul HunedoaraTuriști străini  A doua intrebare a chestionarului este “Care este motivul pentru care ati ales aceasta destinatie?”. Dupa interpretarea datelor am aflat ca cei mai multi turisti aleg sa viziteze parcul pentru relaxare, in procent de 56% urmati de turisti care vin pentru tabere 26%, 10% sunt turisti care vin sa practice activitati sportive, 6% pentru teambulding, iar cel mai mic procent 2% pentru a se detasa de cotidian. A treia intrebare a chestionarului este “De cate ori vizitati Parcul National Retezat?”  Dupa cum putem observa in figura de mai jos in procent de 62% dintre respondent viziteaza parcul mai rar de o data pe an. 28% viziteaza parcul o data la cateva luni, iar cel mai mic precent de 2% viziteaza parcul o data pe luna. 56%26%10%6% 2% Motivul alegerii destinației RelaxareTabere Activități sportive Teambulding Detașare de cotidian 62%28%8% 2% Frecvența de vizitare a Parcului Național Retezat Mai rar O dată la câteva luniO dată pe anO dată pe lună  A patra intrebare a chestionarului este “Care este principalul obiectiv turistic?”. 50% din respondenti au spus ca principalul obiectiv turistic este Varful Retezat. 26% au fost de parere ca Varful Peleaga, 16% Lacul Bucura, iar in procent de doar 8% Barajul Gura Apelor. A cincea intrebare a chestionarului a fost “In ce anotimp preferati sa vizitati parcul?”. Dupa cum putem observa in figura de mai jos cei mai multi respondenti au spus ca prefera sa viziteze parcul vara, 46%. Urmat de anotimpul iarna cu un procent de 28%, anotimpul primavara 16%, iar cel mai mic procent, 10% viziteaza parcul in anotimpul toamna. 50%26%16%8% Principalul obiectiv turistic Vârful RetezatVârful PeleagaLacul BucuraBarajul Gura Apelor 46%28%16%10% Anotimpurile preferate pentru vizitarea parcului VaraIarna Primăvara Toamna  A sasea intrebare a chestionarului este o intrebare libera “In ce luna vizitati parcul cel mai des?”. Am realizat o figura in word art. Dupa cum se poate observa in figura luniile de varf sunt Decembrie, Februarie, August. Intrebarea sapte a chestionarului este “In sejurul dumneavoastra in ce unitati de cazare alegeti sa v a odihniti?”. La aceasta intrebare cei mai multi respondenti in procent de 38% prefera sa fie cazati la pensiuni agroturistice, 32% la cabane, 10% sa doarma in corturi, iar doar 2% prefer cazarea la hotel. 38%32%18%10%2% Unități de cazare Pensiuni agroturisticeCabaneCampingCortHotel  A opta intrebare a chestionarului este “Pe ce  durata se intinde sejurul dumneavoastra in Parcul National Retezat?”. Dupa interpretarea datelor am aflat ca cei mai multi turisti vin sa viziteze parcul doar pentru un weekend, 62% din respondenti.Pentru 28% dintre ei sejurul se intinde pe o perioada de 3-6 zile, 6% peste 6 zile, iar 4% viziteaza parcul doar pentru o zi. A noua intrebare a chestionarului este “Cu cine veniti sa vizitati?”. 56% din respondenti viziteaza parcul impreuna cu prietenii, 30% cu familia, iar 14% cu colegii in tabere. 62%28%6% 4% Durata sejurului Un weekend3-6 zilePeste 6 zileO zi 56%30%14% Persoanele PrieteniFamilieColegi
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x