Study Guides, Notes, & Quizzes

039 Lupescu I

Description
Subiectul 39 Diagnosticul radioimagistic postoperatorii al leziunilor hepatice focale. Modificări Dr. Ioana Lupescu – UMF Carol Davila , Bucuresti Tumori hepatice benigne primitive A. Tumori epiteliale a. origine hepatocelulară - noduli de regenerare - noduli hiperplazici adenomatoşi - hiperplazie nodulară focală - adenom hepatic b. origine în epiteliul biliar - hamartom duct biliar/ adenom - chistadenom biliar - adenom papilar B. Tumori mezenchimatoase a. origine în ţesutul lipomatos - l
Published
of 7
70
Published
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
  Subiectul 39Diagnosticul radioima gistic al leziunilor hepatice focale. Modificăripostoperatorii Dr. Ioana Lupescu – UMF Carol Davila , Bucuresti Tumori hepatice benigne primitiveTumori hepatice benigne primitive A. Tumori epitelialeA. Tumori epitelialea. srcine hepatocelularăa. srcine hepatocelulară- noduli de regenerare- noduli de regenerare- noduli hiperplazici adenomatoşi- noduli hiperplazici adenomatoşi- hiperplazie nodulară focală- hiperplazie nodulară focală- adenom hepatic- adenom hepaticb. srcine în epiteliul biliarb. srcine în epiteliul biliar- hamartom duct biliar/ adenom- hamartom duct biliar/ adenom- chistadenom biliar- chistadenom biliar- adenom papilar- adenom papilar B. Tumori mezenchimatoaseB. Tumori mezenchimatoase a. srcine în ţesutul lipomatosa. srcine în ţesutul lipomatos- lipom hepatic- lipom hepatic- mielolipom hepatic- mielolipom hepatic- angiomiolipom hepatic- angiomiolipom hepaticb. srcine în ţesutul muscularb. srcine în ţesutul muscular- leiomiom- leiomiomc. srcine în structurile vascularec. srcine în structurile vasculare - hemangioendoteliom infantil- hemangioendoteliom infantil- hemangiom- hemangiom- pelioză hepatică- pelioză hepaticăd. tumori mezotelialed. tumori mezoteliale- mezoteliom benign- mezoteliom benignC. Tumori cu ţesuturi multipleC. Tumori cu ţesuturi multiple- hamartom mezenchimal- hamartom mezenchimal- teratom benign- teratom benign D. Alte tumoriD. Alte tumori  Tumori hepatice maligneTumori hepatice maligne ** Tumori epiteliale Tumori epitelialea. srcine hepatocelularăa. srcine hepatocelulară - hepatoblastom (7%)- hepatoblastom (7%) - carcinom hepatocelular (75%)- carcinom hepatocelular (75%) - carcinom fibrolamelar - carcinom fibrolamelar  b. srcine în epiteliul biliar  b. srcine în epiteliul biliar - colangiocarcinom- colangiocarcinom- chistadenocarcinom biliar - chistadenocarcinom biliar **Tumori mezenchimaleTumori mezenchimalea. srcine în structurile vascularea. srcine în structurile vasculare- angiosarcom- angiosarcom- hemangioendoteliom epitelioid- hemangioendoteliom epitelioid- sarcom Kaposi- sarcom Kaposi b. alte tumori b. alte tumori- sarcom embrionar - sarcom embrionar - fibrosarcom- fibrosarcom ** Tumori cu srcinea în ţesutul muscular Tumori cu srcinea în ţesutul muscular- leiomiosarcom- leiomiosarcom- rabdomiosarcom embrionar al arborelui biliar- rabdomiosarcom embrionar al arborelui biliar ** Alte tumoriAlte tumori--  203  carcinosarcomcarcinosarcom- teratom- teratom- tumoră de sac Yolk- tumoră de sac Yolk- ca- ca rcinoidrcinoid- carcinom scuamos- carcinom scuamos- limfom primar - limfom primar TUMORI HEPATICE BENIGNE CHISTICETUMORI HEPATICE BENIGNE CHISTICE Chistul hepatic simpluChistul hepatic simplu :: a 2-a tumoră benignă după hemangiom.Incidenţă: 2-7%; creşte cu vîrsta; F>B. Chist hepatic dobândit: postraumatic, postinflamator, parazitar. Chist hepatic congenital- asociat cu scleroza tuberoasă, boală polichistică renală,polichistoză hepatică.  Eco : masă anecogenă cu contururi regulate, fără perete propriu vizibil; chisturilecomplicate (infectate sau hemoragice) pot prezenta septuri, depozite declive şipereţi ecogeni. CT  : imagini circumscrise de formă rotundă /ovalară, cu contur net faţă deparenchimul adiacent şi densitate fluidă (0-10UH), omogenă, neiodofilă;dimensiuni: de la câţiva mm l a 20 cm. Peretele chistului este frecvent invizibil.  IRM  : chistul necomplicat apare sub forma unor leziuni înlocuitoare de spaţiu netdelimitate, cu semnal omogen, în izosemnal T1 şi T2 cu LCR ; IRM este maisensibilă decât CT în caracterizarea chisturilor hepatice de mici dimensiuni sau acelor cu conţinut modificat.Alte mase chistice hepatice: boala polichistică hepatică; hamartoamele mezenchimale;chistadenomul; boala Caroli (a se vedea la patologia CB); Hamartomul mezenchimal : tumoră voluminoasă, chistică, rară; mai frecventă lacopilul mic de sex masculin.  Eco : arii multiple chistice pe un fundal ecogen. CT  : aspect variabil funcţie de cantitatea de ţesut stromal şi chistic; hemoragierară; priză de contrast la nivelul structurilor t isulare.  IRM  : semnal variabil funcţie de conţinutul proteic al chisturilor şi zonele defibroză; hiposemnal T1 şi T2 –predomină componenta stromală.Scintigrafia: captarea radiotrasorului scăzută.  Angio : tumoră hipovasculară. Chistadenomul biliar :   tumoră rară, chistică, multiloculară cu punct de plecare înCBIH. Incidenţă maximă: decada a 5a.  Eco : masă anecogenă/ hipoecogenă cu septuri ecogene în interior, delimitată deun perete gros ecogen (mimează CHH). CT  se prezintă sub forma unei leziuni circumscrise cu pereţi groşi,cu conţinut fluidsau parafluid (mucinos/ gelatinos) ce conţine in interior septuri ce delimiteazămultiple cavităţi chistice. Iodofilie prezentă la nivelul pereţilor şi septurilor.  IRM  :aspectul componentelor chistice variază funcţie de cantitatea de proteineconţinută.  Angio : masă avasculară, deplasarea structurilor vasculare din vecinătate.Complicaţii: riscul degenerării maligne în chistadenocarcinom; ruptura tumoriiintra sau retroperitoneal. TUMORI HEPATICE BENIGNE cu componenta solTUMORI HEPATICE BENIGNE cu componenta sol idă dominantăidă dominantă Hemangiomul : cea mai frecventă tumoră benignă hepatică (78%).Incidenţă: 1-4%; B/F-1:5.Asociat cu: hemangioame în alte organe; hiperplazia nodulară focală; boalăRendu Osler Weber. Clinic: asimptomatic (hemangioamele mici); durere, hipotens iune: hemoragie intratumorală(5%). 204  Dimensiuni: < 4cm (90%); > 4-6 cm hemangiom cavernos (zonă de fibroză centrală,calcificări).  Eco : hiperecogen omogen (hemangioamele mici); heterogen (hemangioamele mari); flux Doppler absent. CT spontan : leziunea este hipodensă omogenă (densitate apropiata de cea asângelui circulant) – hem. mici, heterogenă în hem. mari CT cu contrast  : hemangioamele mici ( < 1 cm) umplere rapidă completă.Hemangioamele peste 2 cm: priză de contrast intensă în periferie sub forma unorbulgări iodofili ce progresează spre centru; CT tardiv- umplerea totală a leziuniicu contrast cu persistenţa intralezională a contrastului. Hemangiomul cavernos :structura heterogenă; nu se încarcă complet cu contrast  IRM  : acurateţe diagnostică (95%); hipo/izosemnal T1, hipersemnal accentuat T2;hipersemnalul creşte odată cu creşterea TE; postcontrast comportare similară cuexaminarea CT  Angiografia : standardul de aur în deceniile anterioare Scintigrafia cu hematii marcate cu Tc: acurateţe 95% (SPECT) Hiperplazia nodulară focală (HNF)Hiperplazia nodulară focală (HNF) Incidenţă: 8% din tumorile primare (adult); a doua cauză de tumoră benignăsolidă hepatică.Vârsta: decada 3-4 (limite între 7 luni şi 75 ani; B/F-1: 2-4). Dimensiuni < 5 cm, solitare. Cicatrice centrală stelată (20-30% c); tumoră hipervascularizată; hemoragiaintratumorală rară; calcificăr ile foarte rare.  Eco :izo/ hipo/ hiperecogen (33%); cicatricea- hiperecogenă; deplasarea structurilevasculare adiacente.  Doppler  : structuri vasculare cu dispoziţie radiară de la centru spre periferieconectate cu o arteră nutritivă dispusă central. CT: iz o/ discret hipodensă sp; hipercaptantă în fază arterială, cu spălare în fazăportală; cicatricea centrală hipodensă spontan, hipercaptantă tardiv.  IRM  : izo/ hiposemnal T1, discret hipersemnal T2; cicatricea mai bine evidenţiabilă(hiposemnal T1, hipersemnnal T2); aceeaşi comportare la administrareapostinjectare de contrast paramagnetic. SPIO este captat de celulele Kupffer dinHNF. Scintigrafia cu sulfură de Tc coloidal (captare de către cel Kupffer); Tc-HIDA;hematii marcate.  Angiografie : masă hipervasculară (90%) cu o arteră nutritivă largă dispusă central. Adenomul hepatocelular : cea mai frecventă tumoare la femeile tinere ce utilizeazătratament anticoncepţional.Incidenţă: ½ din prevalen ţa HNF; risc de degenerare malignă Tumori unice, voluminoase pâ nă la 30 cm; structură heterogenă (necroză, hemoragie).  Eco : ecogenitate variabilă. CT  : hipodensă spontan, hiperdensă (hemoragie intratumorală); hipercaptantăheterogen în fază precoce, hipocaptantă în fază tardivă.  IRM  : heterogenă T1 şi T2; frecvent în hipersemnal T1 (grăsime / hemoragie);hipersemnal T2( necroză, hemoragie); pseudocapsulă periferică- hiposemnal T1. Scintigrafia cu HIDA  Angiografia : masă hipervasculară. Alte tumori hepatice benigne solideAlte tumori hepatice benigne solide - Hiperplazia nodulară regenerativă - Hemangioendoteliomul infantil  TUMORI HEPATICE BENIGNE cu conţinut lipomatos TUMORI HEPATICE BENIGNE cu conţinut lipomatos Lipomul şi angiomiolipomul (AML). AML tumoră rară mezenchimatoasă; 205  asociată cu scleroza tuberoasă.   Complicaţie: hemoragia intratumorală.  Eco : hiperecogene, net delimitate cu at enuare posterioară CT: insulele lipomatoase cu densităţi negative: -40 /-80 UH.  IRM  . AML sunt în hipersemnal T1 şi T2. IRM cu supresie de grăsime sausecvenţele in phase/ out of phase evidenţiază ştergerea semnalului în AML . ABCESELE HEPATICEABCESELE HEPATICEAbcesele piogene - apar dupa interventii chirurgicale biliare sau digestive.  Eco : perete hipoecogen, neregulat centrul anecogen omogen /heterogen. CT  - aspectul depinde de stadiul evolutiv : - faza presupurativă- zonă hipodensă ce captează heterogen contrastul(aspect nespecific); - faza de supuraţie   colectată: zonă hipodensă central (densitate:20-40UH), neiodofilă, înconjurată de o capsulă regulată cu grosime de 2-4mm,discret hipodensă spontan, ce se încarcă moderat cu contrast  Eco, CT  - puncţie diagnostică şi drenaj percutanat . Abcese amibieneAbcese amibiene ((  Entamoeba hystolitica Entamoeba hystolitica ))  Eco : mase hipoecogene voluminoase CT  : hipodens central cu inel discret hiperdens, iodofil în periferie;unilocular/ multilocular; detritusuri, neregularităţi perete . Abcesele micotice (candidoza, criptococoza, aspergiloza) apar la imunodeprima ţi. CT  : multiple leziuni hipodense circumscrise de mici dimensiuni, neiodofiledistribuite în întreg parenchimul hepatic dar şi în cel splenic.Diagnosticul de certitudine: puncţie biopsie. Chistul hidatic - descoperit întâmplător prin ecografie. Complicaţii: infecţia sauruptura chistului. CT  : aspectul chistului hidatic variază cu stadiul evolutiv. Semnele CT decertitudine: veziculele fiice; membrana proligera decolat ă ; calcificarile parietale.Fisurarea chistului în c ăi le biliare - complicaţie majoră (10-15% c).Semnul direct:comunicarea bilio-chistic ă . Semnele indirecte: turtirea peretelui chistului şi dilataţie decăi biliare intrahepatice. Infectarea chistului: creşterea densităţii intrachistice, apariţia unui nivelorizontal, imagini aerice. TUMORI HEPATICE MALIGNE PRIMARE cu srcinea hepatocit Carcinomul hepatocelular (CHC) - cea mai frecventă tumoră hepatică primară (80-90%)- 60-90% din CHC apar pe un ficat cirotic. - factori de risc: ciroza (alcoolică); hepatita cronică; carcinogeni (hormoni,aflatoxină, thorotrast).- masă solidă unică/ multiplă/ formă difuză.- 24% incapsulat; calcificări (10-20%c); invazie vasculară (48%).- meta: pulmonare; suprarenale; osoase;ganglioni. - α fetoproteina crescută la 90% din pacienţi.  Eco : ecogenitate variabilă.  Doppler  cuplat cu injectarea de agenţi de contrast specifici (Levovist): evidenţiereavaselor de neoformaţie; analiza trombului tumoral. CT nativ : masă hipodensă/ rar izodensă/ hiperdensă (hemoragie, arii lipomatoase). CT cu sc trifazic : hipercaptare pre coce (80%) cu spălare în fază portală; aspectheterogen tardiv; capsula peritumorală hipodensă spontan cu încărcare tardivă.  IRM  : caracterizarea superioară a structurii intratumorale; hiposemnal/ 206
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x