Documents

berd

Description
transgaz
Categories
Published
of 2
18
Categories
Published
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
  Prima tentativa de expansiune in Europa a unei companii de stat romanesti din energie: BERD a fost atrasa intr-un consortiu din care face parte Transgaz pentru privatizarea unei companii din Greciade C. Pirvoiu Hote!s.ro ar#i$ %& fe'ruarie %&()$ (&:*+ Economie , Energie TransgazTransgazoto: Transgazn consortiu condus de compania spanio/a Reganosa$ din care face parte si compania romaneasca de stat Transgaz$ a depus oferta anga0anta pentru ac1izitia participatiei de 223 in cadru/ DE45$ transportatoru/ de gaze din Grecia. Din consortiu mai face parte si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvo/tare 6BERD7$ potrivit unui comunicat a/ Transgaz. 5cest consortiu concureaza cu un a/t consortiu compus din compania ita/iana 4nam$ compania spanio/a Enegas si compania 'e/giana /ux8s. 9nitia/$ din acest consortiu facea parte si compania o/andeza Gasunie$ insa in mod surprinzator s-a retras cu cateva zi/e inainte de depunerea ofertei.Reganosa$ Transgaz si BERD confirma faptu/ ca impreuna$ ca parti a/e consortiu/ui condus de Reganosa$ au depus o oferta si isi exprima satisfactia de a fi in masura sa sustina un proces competitiv pentru privatizarea DE45. BERD a contri'uit /a unproces competitiv care$ indiferent de castigator$ va aduce o mai mare va/oare pentru poporu/ grec.ondu/ pentru Dezvo/tarea 5ctive/or din Repu'/ica E/ena a primit astazi doua oferteanga0ante pentru ac1izitia unei participatii de 223 6*(3 cota parte detinuta de ondu/ pentru Dezvo/tarea 5ctive/or din Repu'/ica E/ena si *+3 cota parte detinuta de HE;PE 6He//enic Petro/eum7 in capita/u/ socia/ a/ <peratoru/ui 4istemu/ui E/en de Transport Gaze atura/e.5u depus oferte anga0ante:Consortiu/ compus din 4nam 4.p.5.$ Enagas 9nternaciona/ 4.;.. si /ux8s 4.5.Consortiu/ compus din Regasificadora de/ oroeste 4.5.$ Reganosa 5sset 9nvestments 4.;..$ 4..T.G.. Transgaz 4.5. si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvo/tare 6BERD7Potrivit Transgaz$ procesu/ de eva/uare va incepe imediat si se va desfasura in conformitate cu termenii specificati in scrisoarea privind procedura de /icitatie. 5ctionarii transportatoru/ui de gaze Transgaz au apro'at pe (= ianuarie asocierea cu Regasificadora de/ oroeste 4.5. 6Reganosa7 din 4pania in vederea participarii in etapa a doua a procesu/ui de ac1izitie a participatiei de 223 in cadru/ DE45$ transportatoru/ de gaze din Grecia. Transgaz a mai incercat in vara sa participe /aprocesu/ de privatizare impreuna cu GRTgas 45$ operatoru/ de transport a/ gaze/or din ranta$ insa asocierea nu a fost ca/ificata in etapa depunerii unei oferte anga0ante.9n data de %2 iunie %&(>$ ondu/ e/en pentru dezvo/tarea active/or a transmis parti/or interesate invitatia /a depunerea unei scrisori de manifestare a interesu/ui pentru ac1izitia unei participatii de 223 in cadru/ DE45. 9n acest scop$ Transgaz si GRTgaz 45 au inc1eiat in /una august un acord privind participarea comuna /a ac1izitia participatiei$ insa nu a fost ca/ificata mai departe.5vand in vedere interesu/ strategic a/ Transgaz in regiunea de sud-est a Europei$ compania a continuat negocieri/e privind formarea unui consortiu in vederea participarii in etapa a doua a procesu/ui de privatizare a DE45$ se arata intr-un document a/ Transgaz.  Pe %% septem'rie$ ondu/ e/en a anuntat ca/ificarea in etapa a doua a procedurii deac1izitie$ pe de o parte$ a Regasificadora de/ oroeste 4.5. si$ pe de a/ta parte$ a unui consortiu format din 4nam 4.p.5?Enagas 9nternaciona/ 4.;.?/ux8s 4.5?.@. eder/andse Gasunie.9n acest context$ Transgaz a demarat negocieri/e cu distri'uitoru/ de gaze spanio/ Regasificadora de/ oroeste 4.5. 6Reganosa7 si a semnat un acord de confidentia/itate pentru a accesa$ in conditii/e sta'i/ite de fondu/ e/en$ anumite informatii despre active/e DE45. De asemenea$ ce/e doua companii au inc1eiat un memorandum de inte/egere pentru sta'i/irea unor principii genera/e /egate de ana/iza oportunitatii depunerii unei oferte anga0ante$ se mai arata in documentu/ Transgaz.5vand in vedere prevederi/e invitatiei /a depunerea scrisorii de manifestare a interesu/ui pentru ac1izitia participatiei de 223 in cadru/ DE45$ /ideru/ consortiu/ui va putea fi exc/usiv operatoru/ spanio/. Consortiu/ va putea cuprinde si a/ti investitori. Deta/ii/e referitoare /a cota-parte aferenta fiecarui investitor$ mecanismu/ de finantare$ moda/itatea concreta de functionare a consortiu/ui u/terior privatizarii DE45 vor fi sta'i/ite prin negociere de catre parti.Reganosa administreaza propriu/ sau termina/ ;G si administreaza o parte din conducte/e de gaze din 4pania si are o prezenta extinsa pe * continente. Recent$ a pre/uat administrarea statiei de gazeificare din a/ta.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x